Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. год. а завршава се у недељу 12. новембра 2017. год.

 

 

 

 

I roditelji se pitaju - Logo transparentni

sala-fizicko

pravilnik-ponasanja

Распоред отворених дана у школској 2016/17. год.

 Родитељи могу присуствовати активностима у школи у наведеним терминима:

26. септембар, 25.октобар, 30. новембар,
29. децембар, 25. јануар,
24. фебруар, 27. март, 25.април, 25. мај и 9.јун.

 

План и програм рада савета родитеља у школској 2017/18.год

 

 

 

ВРЕМЕ

 

РАДНИ ЗАДАЦИ

 

ИЗВРШИОЦИ

 

 

 

 

 

 

Септембар/

октобар

- Конституисање новог сазива Савета;

- Избор новог председника Савета родитеља

- Упознавање са Пословником о раду Савета

- Усвајање записника са претходне седнице

- Усвајање Годишњег плана рада Савета родитеља

- Разматрање извештаја о остваривању ГПРШ за школску 2016/17.год.

- Разматрање извештаја о раду директора

-Разматрање извештаја о самовредновању за школску 2016/17. год.

- Разматрање извештаја о остваривању школских програма за школску 2016/17.год.

- Разматрање Годишњег плана рада  школе за школску 2017/2018.год.

- Разматрање Анекса школског шрограма

- Избор представника Савета  родитеља за члана комисије за набавку услуге осигурања ученика

- Разно

 

- председник Савета родитеља, ППС

 

- председник Савета родитеља, директор

-        Чланови Савета

 

-        Чланови Савета

 

-        Чланови Савета

 

 

- председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

 

 

 

- председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

 

новембар /

децембар

- Усвајање записника са претходне седнице

 

- Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода

 

 

 

- председник Савета родитеља, ППС

 

- председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

 

јануар /

фебруар

- Усвајање записника са претходне седнице

 

-  Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта

- Разматрање Извештаја о раду школе за прво полугодиште 2017/18.године

- Разматрање Извештаја о раду директора за прво полугодиште 2017/18.године

 

- председник Савета родитеља, ППС

 

- ППС

 

-        директор

 

-        директор

 

 

 

 

март /

април

- Усвајање записника са претходне седнице

 

- Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода

 

 

- Разматрање листе изборних предмета за школску  2018/19.годину

 

-        Организовање прославе мале матуре ученика осмог разреда

 

- председник Савета родитеља, ППС

 

- ППС, директор

 

 

 

-        ППС

 

 

-        Чланови Савета

 

 

мај / јун

- Усвајање записника са претходне седнице

 

- Анализа успеха и владања на крају наставне године

- Извештај о остваривању екскурзија и наставе у природи у школској 2017/18.

- Давање сагласности на план програм и екскурзија и  наставе у природи за 2017/18.годину

 

-        Учешће родитеља на завршном испиту

 

- председник Савета родитеља, ППС

 

- ППС и директор

 

- ППС и директор

 

-        Чланови Савета

 

 

- ППС и директор

 

 

јул/август

 

 

- Усвајање записника са претходне седнице

 

-        Припрема огласа и упутства у вези организовања  екскурзијама и наставе у природи

-        Избор понуђача за реализовање екскурзија и наставе у природи

 

- председник Савета родитеља, ППС

 

-        Чланови Савета, директор, секретар, шеф рачуноводства

 

-        Чланови Савета, директор, секретар, шеф рачуноводства

posavskipartizani