Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. год. а завршава се у недељу 12. новембра 2017. год.

 

 

 

 

I roditelji se pitaju - Logo transparentni

sala-fizicko

pravilnik-ponasanja

Слободне активности

 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ) У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

 

 СЕКЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

                Рецитаторска секција - Маја Ранђеловић

               Литерарна секција – Горан Цветковић

Математичка секција - Љиљана Репац, Мира Ристић, Милка Рацковић

               Секција енглеског језика – Мирјана Станимировић

               Мали креативац - Виолета Ранковић и Jелена Недељковић

               Еколошка секција - Драгана Станишић

               Калиграфија и креативно стваралаштво ,,Пиши и стварај“   – Тања Караџић

               Ликовна секција - Весна Булат и Јелена Срећковић

 Спортска секција –Славица Миловић, Славица Бузејић, Тијана Ђорђевић и Јасна Станишић

Дечији савез –Слађана Станишић Ђорђевић и Јелена Срећковић

 

СЕКЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

               Литерарна секција –Александра Ранчић

               Рецитаторска секција –СлађанаСлавковић

              Драмска секција - Марија Бранковић

              Новинарска секција- Марија Миковић

Филмска секција – Предраг Вукосављевић

              Секција немачког језика – Весна Јеремић

Секција енглеског језика – Тијана Кекић

              Историјска секција –ДраганОбрадовић

              Биолошка секција  - Биљана Јеремић

              Географска секција –ДраганаМанић

              Саобраћајна секција  –АнкицаМарковић и БиљанаПавловић

Информатичка секција – Лазар Ранковић

              Ликовна секција –ВеснаВулета

Хор – Маја Обрадовић

              Кошаркашка секција –Јелена Божић

              Рукометна секција –ВладанВасиљевић

 

  Радове ученика у слободним активностима можете погледати овде

 

♦♦♦

 

Друштвене и слободне активности ученика

Настава може да реализује само један део васпитно-образовних задатака (претежно образовних) и има одређене ограничености: она недовољно развија самосталност и иницијативност ученика. У пракси рада наших школа она је још увек претежно прилагођена просечним ученицима, тако да се школски рад не сме свести само на наставни рад.

Зато савремена школа има развијен и разгранат читав систем друштвених и слободних активности ученика које организује самостално или у сарадњи са другим институцијама и друштвеним организацијама, чиме се омогућује деци да испоље, задовоље и даље развијају своје друштвене активности, склоности и интересовања.

Бројне ваннаставне и ваншколске активности се реализују путем:

а) ученичких организација (као одељењски, разредни и школски колективи)
б) заједница (као одељењски, разредни и школски колективи)
ц) слободних активности.


Друштвене и слободне активности треба да стварају услове и погодне животне и васпитне ситуације за стицање знања и афирмацију ученичких способности, да васпитавају за друштвену активност и солидарност; да развијају свест о потреби друштвеног ангажовања у решавању заједничких задатака и проблема; да негују и развијају патриотску свест ......

Задовољавајући своја разноврсна интересовања, слободно се опредељујући и удружујући са другима у раду, ученици, самостално и уз помоћ својих наставника, водитеља програма и инструктора, изграђују веома богат систем интересних колектива, које називамо - слободне активности ученика. Ти интересни колективи су секције, групе, дружине, активи, кружоци. Више сродних колектива могу да чине клубове (клуб младих техничара), друштва (културно-уметничко друштво школе, спортско друштво школе), ученичке задруге или организације (Покрет горана, Савез извиђача). Сви они чине једно организационо јединство и део су васпитно-образовне структуре основне школе.

Слободне активности се групишу у четири подручја, и то:

a) предметне (научноистраживачке),
b) културно-уметничке,
c) техничке и радно-производне,
d) спортско-рекреативне.

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Културно- уметничке

Предметне, научно-истраживачке

Техничке и радно-производне

Спортско- рекреативне

Дружине:
- филолошка,
-
литерарна,
-
рецитаторска,
-
драмска,
- новинарска,
-
музичка,
-
фолклорна,
- ликовна, итд.  

Секције:
-
млади биолози,
- математичари,
- физичари,
-
хемичари,
-
историчари,
-
географи, страног језика

Секције:
- саобраћајна,
- фото-техничка,
- кибернетика и аутоматика,
-
конструкторство, проналазаштво,
- астрономска,
-
бродо-техничка  

Секције:
-атлетска,

-за вежбе на справама,
-рукометна,

-кошаркашка,

-фудбалска,

-одбојкашка,

-стоног тениса
 

posavskipartizani