Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. год. а завршава се у недељу 12. новембра 2017. год.

 

 

 

 

I roditelji se pitaju - Logo transparentni

sala-fizicko

pravilnik-ponasanja

Ученички парламент

Чланови ученичког парламента у шк.2016/2017.години су: Милица Јанковић, Марија Паламаревић, Ива Динић, Драгана Јовановић, Данило Крстић, Саша Драшковић, Нађа Чикуц, Наташа Чикуц, Виктор Славковић, Јана Марјановић, Лана Војновић, Тијана Јевтић, Милан Поповић и Лука Росић.

 

 

 Програм рада ученичког парламента у школској 2017/18. год.

 

 

МЕСЕЦ

РАДНИ ЗАДАЦИ

 

Септембар/

Октобар

1.Формирање ученичког парламента за шк.2017/18. годину

2. Избор руководства Парламента, представника за ШО, представника у Тиму за самовредновање и Стручном активу за развојно планирање

3. Упознавање са Пословником о раду

4. Разаматрање ГПРШа за школску 2017/18.год.

5.Безбедоносне мере у школи

6. Права и обавезе ученика и наставника

 

 

Новембар/

Децембар

1. Анализа успеха на тромесечју

2. Предлози за побољшање успеха и владања

3. Организовање акције прикупљања новца за куповину новогодишњих пакетића за угрожену децу

4.Питања за директора школе

 

Јануар/

Фебруар

1.Анализа успеха и владања у првом полугодишту

2. Организација школске славе Свети Сава

3. Питања ученика за наставнике

4. Сарадња са средњим школама из Обреновца.

 

 

Март/

Април

  1. Успех и владање на трећем класификационом периоду
  2. Предлози за помоћ ученицима са великим бројем слабих
  3. Осмишљавање активности поводом Дана школе 24. Априла
  4. Предлози ваннаставних активности

 

 

Мај/

Јун

           1. Предлози у вези организовања другарске вечери осмака

2. Извештавање о раду парламента у школској 2017/18. године

3зрада предлога Програма рада парламента за наредну школску годину.

♦♦♦

 

ПОДРЖАН ПРОЈЕКАТ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Канцеларија за младе општине Обреновац обавестила нас је да је након обуке и разматрања пристиглих акционих планова, одлучила да подржи пројекат нашег ученичког парламента!

 

♦♦♦

 

ОБУКА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА

 

Омладински фонд, програм Канцеларије за младе општине Обреновац, половином фебруара 2013. године расписао је конкурс за подршку ђацима и ђачким парламентима из Обреновца за реализацију конкретних идеја које треба да укажу јавности и надлежнима на постојеће локалне потребе и проблеме младих. Идеја програма је да се реши конкретан проблем младих кроз једнократне акције.

 

Ученички парламент наше школе конкурисао је са пројектом увођења разгласа у учионице и покретања радио емисије коју ће уређивати ученици седмог и осмог разреда.

 

Након прегледа пријава које су стигле на конкурс, одржан је састанак представника парламената и представника школа, на коме су представљени наредни кораци у вези са ученичким акцијама, услуге које општине Обреновац нуди младима, а изведено је и партиципативно истраживање међу ученичким парламентима основних школа о формирању Клуба за младе у Обреновцу.

 

У петак, 12. априла је у малој сали Спортско-културног центра "Обреновац" одржана обука о акционом планирању за представнике ученичких парламената, након чега ће бити донета коначна одлука који предлози пројеката ће бити подржани.

 

 

ucenicki-parlament-obuka

 

 

 ♦♦♦

 

 

 

 

 


 

 

 

 

          МЕСЕЦ

РАДНИ ЗАДАЦИ

 

Септембар/

Октобар

1.Формирање ученичког парламента за шк.2017/18. годину

2. Избор руководства Парламента, представника за ШО, представника у Тиму за самовредновање и Стручном активу за развојно планирање

3. Упознавање са Пословником о раду

4. Разаматрање ГПРШа за школску 2017/18.год.

5.Безбедоносне мере у школи

6. Права и обавезе ученика и наставника

 

 

Новембар/

Децембар

1. Анализа успеха на тромесечју

2. Предлози за побољшање успеха и владања

3. Организовање акције прикупљања новца за куповину новогодишњих пакетића за угрожену децу

      4.Питања за директора школе

 

Јануар/

Фебруар

1.Анализа успеха и владања у првом полугодишту

2. Организација школске славе Свети Сава

3. Питања ученика за наставнике

4. Сарадња са средњим школама из Обреновца.

 

 

Март/

Април

  1. Успех и владање на трећем класификационом периоду
  2. Предлози за помоћ ученицима са великим бројем слабих
  3. Осмишљавање активности поводом Дана школе 24. Априла
  4. Предлози ваннаставних активности

 

 

Мај/

Јун

  1. Предлози у вези организовања другарске вечери осмака

2. Извештавање о раду парламента у школској 2017/18. године

3зрада предлога Програма рада парламента за наредну школску годину.

posavskipartizani