Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. год. а завршава се у недељу 12. новембра 2017. год.

 

 

 

 

I roditelji se pitaju - Logo transparentni

sala-fizicko

pravilnik-ponasanja

Екскурзије

Свака екскурзија без обзира на временско трајање треба да има образовно - васпитне задатке и јасан прогам.


Задаци ученичких екскурзија, излета и посета су:

 • да код ученика развијају способност посматрања, опажања и уочавања одређених предмета, објеката и појава, сагледавање и разумевање њихових међусобних веза и односа, како у природи тако и у људском друштву;
 • да допринесу продубљивању, проширивању и обогаћивању знања и искустава ученика, подстичу и буде интересовања за новим сазнањем, повезују теорију са праксом, подстичу ученике да активно учествују и доприносе развоју друштва;
 • да буде патриотизам, негују људску солидарност, хуманизам, другарство, пожртвованост, колективни дух, животни оптимизам и реално схватање живота;
 • да допринесу бољем и свестранијем упознавању ученикове личности, као и успостављању ближих, непосреднијих односа између ученика и наставника и ученика међусобно;
 • да код ученика подстичу смисао и жељу за активним учешћем у друштвено – корисном раду, да знају ценити праву вредност рада, да се са већом сигурношћу определе за животни позив, негују упорност и истрајност, навике одговорности, тачности и уредности у раду;
 • да развијају смисао за лепо, буде љубав према природним лепотама, као и тековинама материјалне и духовне културе човечанства, да подстичу уметничко изражавање код ученика;
 • да допринесу јачању физичких способности, да омогуће рекреацију и релаксацију ученика;
 • да се развијају способности оријентације у простору, служења планом и картом на терену, као и да допринесу оспособљавању ученика за графичко представљање терена;
 • да уоче дејство и улогу човека на географску средину и могућност њене заштите;

Ови задаци говоре о комплексном карактеру екскурзија, које треба имати у виду приликом њиховог организовања.


На предлог одељенских и стручних већа школе а на основу одлуке наставничког већа и сагласности Савета родитеља школе утврђен је план и програм екскурзија за школску 2012/2013. годину.
Стручне вође из реда наставника именовао је директор школе.

 

Циљеви екскурзија су:

 

 • I разред: упознавање свог завичаја и локалне средине
 • II разред: упознавање града, објеката у њему (примерених узрасту) и највећег излетишта Београда
 • III разред: упознавање природних лепота и културних знаменитости Ваљевског краја
 • IV разред: упознавање завичја великана наше културне историје, Вука Стефановића Караџића
 • V разред: комплексно упознавање средњег Подунавља и дела националног парка Ђердап. Образовно-васпитна садржина највише ће повезати елементе историје, географије и биологије.
 • VI разред: упознавање дела, регије централне Србије - западно Поморавље, највише кроз историју, географију, биологију, али и друге предмете (ово је регија са најзначајнијим споменицима српске средњевековне културе).
 • VII разред: упознавање Карпатске регије (флора и фауна, геоморфолошки облици и историјски музејски експонати).
 • VIII разред: упознавање природних лепота и културно-историјских знаменитости Војводине.

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА

 

 • I разред: Обреновац - Ваздухопловни музеј - Калемегдан - Зоолошки врт - Обреновац.
 • II разред: Београд - Ботаничка башта - Храм Светог Саве - Обреновац
 • III разред: Обреновац - Бранковина - Ваљево - бања Врујци - Обреновац
 • IV разред: Обреновац - Тршић - Троноша - Бања Ковиљача - Обреновац
 • V разред: Обреновац - Винча - Смедерево - Велико Градиште - Лепенски вир - Обреновац
 • VI разред: Обреновац - манастир Жича - Краљево - Врњачка Бања - Обреновац
 • VII разред: Обреновац - Пожаревац - Деспотовац - манастир Манасија - Ресавска пећина - водопад "Лисине" Обреновац
 • VIII разред: Обреновац - Фрушка гора (Врдник, Крушедол) - Сремски Карловци - Петроварадин - Нови Сад - Палић - Суботица - Зобнатица - Обреновац
posavskipartizani